Algemene regels

  • Het is niet toegestaan om de Dojo te betreden met schoenen (dit geldt ook voor toeschouwers)
  • Binnen de Dojo (hierbij horen ook de kleedkamers ect.) wordt van iedereen net taalgebruik verwacht. Scheldwoorden, straattaal e.d. zijn niet toegestaan.
  • leden zullen de naam van Tenryu Dojo niet schaden
  • leden zullen na beĆ«indiging van het lidmaatschap de naam van Tenryu dojo niet schaden
  • Indien een lid zich schuldig maakt aan wangedrag zal dit lid worden geroyeerd
  • Tenryu dojo draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen
  • Deelname is op eigen risico. Tenryu dojo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken voor, tijdens of na een Tenryu dojo activiteit (training, stages, demonstraties enz.)
  • Het is niet toegestaan om tijdens activiteiten van Tenryu Dojo foto’s of filmopnames te maken zonder toestemming van de leraar