• Het lidmaatschap dient per maand te worden voldaan
 • Vakanties en feestdagen zijn meegerekend in de contributie
 • Ieder lid, of zijn/haar wettelijk verantwoordelijke, draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het op tijd betalen van de contributie
 • Per maand ontvangt U een factuur (geen automatisch incasso)
 • Het opzegtermijn van een lidmaatschap is 1 maand
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk en uiterlijk op de laatste dag van de maand plaats te vinden (bij opzeggen op de 1e van de maand treed het opzegtermijn in werking op de 1e van de opvolgende maand)
 • Bij achterstallige betaling kan het lid geweerd worden van de lessen totdat de contributie geheeld is betaalt
 • Bij achterstallige betaling, en negeren van een betalingsherinnering kan de vordering overgedragen worden aan een incasso bureau. De kosten voor het incasso bureau komen voor rekening van het lid
 • Eventuele lichamelijke of psychische klachten dienen bij inschrijving te worden gemeld
 • Deelname aan examens is vrijwillig, maar is enkel toegestaan wanneer de leraar hier toestemming voor geeft
 • Bij inschrijving gaat het lid (of zijn/haar wettelijk verantwoordelijke) automatisch akkoord met het gebruik van foto’s en filmopnames gemaakt tijdens Tenryu Dojo activiteiten voor op de website, sociale media en reclame materiaal (bijv. flyers en posters) van Tenryu Dojo. Tenryu Dojo zal nooit materiaal gebruiken die het lid kunnen schaden
 • Tenryu Dojo is via IMAF-Nederland en Federatie oosterse gevechtskunsten (FOG) aangesloten bij de NOC NSF. Bij lidmaatschap van Tenryu Dojo is het lid automatisch verplicht zich aan de gedragsregels van de NOC NSF te houden